Zarządzanie jakością

Poprzez właściwie wprowadzony i nadzorowany System Zarządzania Jakością NZOZ „Zdrowie Psychiczne” pragnie:

  • Spełnić potrzeby i oczekiwania Klienta,
  • Określić procesy oraz niezbędne odpowiedzialności dla osiągnięcia Celów Jakości,
  • Planować strategię, procesy oraz środki potrzebne dla zidentyfikowanych potrzeb Klienta,
  • Określać i nadawać priorytety tym elementom doskonalenia, które mogą dać optymalne wyniki,
  • Być konkurencyjnym,
  • Optymalizować koszty procesów,
  • Wprowadzić zasadę ciągłego doskonalenia.