Polityka jakości

 Priorytetowym celem NZOZ „Zdrowie Psychiczne” Sp. z o.o.

Specjalistycznego Ośrodka Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego

 

Jest uczynić wszystko, aby dostarczyć naszym Klientom wysokiej

Jakości usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego dla

dzieci, młodzieży i dorosłych, logopedii, neurologii oraz

fizjoterapii

 

Gwarantujemy usługi spełniające oczekiwania i wymagania Pacjentów, świadomi misji

Jaką spełniamy w społeczeństwie.

Działanie w ramach Systemy Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN – EN ISO 9001

Pozwoli na podniesienie zadowolenia i satysfakcji naszych Pacjentów, a także na

Utrzymanie najwyższego standardu naszych usług.

 

Ustaloną Politykę Jakości pragniemy realizować poprzez:

- stałe, systematyczne doskonalenie i rozwój oferowanych usług,

- podnoszenie kwalifikacji personelu,

-doskonalenie i unowocześnienie zaplecza medycznego.